Over jouw privacy.

We nemen digitale privacy serieus.

Wat inhoudt dat we zo weinig mogelijk van jouw gegevens proberen te verzamelen. Echter, geldt dat helaas niet voor een aantal online diensten waar we (vooralsnog) gebruik van maken. Op deze pagina vind je een overzicht van de deze diensten van derden, en welke gegevens (waaronder cookies) zij verzamelen.

Heb je, na het lezen van het privacystatement, nog vragen? Neem in dat geval contact met ons op op vragen@goedgoeddoen.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Goed Goed Doen gebruikt persoonsgegevens voor:
– relatiebeheer (klanten en relaties)
– het maken van offertes en aanbiedingen
– de uitvoering van overeenkomsten en transacties
– correspondentie
– e-mailmarketing
– het functioneren van de website en statistieken.

De volgende persoonsgegevens kunnen bij relatiebeheer, het maken van offertes en aanbiedingen, de uitvoering van overeenkomsten en transacties en correspondentie worden verwerkt:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadressen
– Telefoonnummers
– Functies en verantwoordelijkheden
– Vestigings- en/of postadres

De door Goed Goed Doen verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk vrijwillig aan ons verstrekt.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven omschreven of wanneer dit gerechtvaardigd is door de wet.

Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Om die reden zullen wij nooit vragen naar uiterst persoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld een BSN-nummer.

Google Analytics

Goed Goed Doen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar een server van Google waarvan de data is opgeslagen in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Goed Goed Doen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Goed Goed Doen heeft hier geen invloed op.

Goed Goed Doen heeft Google geen toestemming gegeven om via Goed Goed Doen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulier

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Links

Deze site bevat links naar andere websites. Goed Goed Doen is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Goed Goed Doen niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vragen@goedgoeddoen.nl. Goed Goed Doen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Goed Goed Doen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Goed Goed Doen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je vragen hebt over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Goed Goed Doen via vragen@goedgoeddoen.nl. www.goedgoeddoen.nl is een website van Goed Goed Doen. Goed Goed Doen is als volgt te bereiken:

Postadres: Maanlander 47, Amersfoort
Telefoon: 030-3031468
E-mailadres: doemee@goedgoeddoen.nl

We gebruiken deze cookies:

Goed Goed Doen gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd.

Functioneren websites

Goed Goed Doen maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s daarop bekeken worden. Goed Goed Doen gebruikt deze gegevens om haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekken) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten.

Goed Goed Doen gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. Je kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over jouw bezoeken doorsturen naar Google Analytics.

Personaliseren van reclame-uitingen

Goed Goed Doen maakt voor haar websites gebruik van retargeting. We gebruiken deze techniek om het internetaanbod voor jou nog interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of producten van Goed Goed Doen op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Goed Goed Doen is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Cookies uitschakelen

Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat onze websites daardoor niet optimaal functioneren. Via de links hieronder vind je specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers: